UNWE
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ В УНСС :: www.unwe.bg/zop/


В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и търговете по Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

 

Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки",
Сектор "Обществени поръчки и търгове"1700, София,
УНСС, Студентски град “Христо Ботев”,
тел./факс: (02) 8195 377, (02) 8195 516
стая 5002, e-mail: avdala@unwe.bg

 

 

 

 

 

 

Moody international certification