ВНИМАНИЕ: Това е архивен сайт. Актуална информация можете да намерите на https://zop2.unwe.bg

Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Сектор „Обществени поръчки и търгове“

В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Самуил Авдала, началник сектор „Обществени поръчки и търгове“

УНСС
1700, София, Студентски град „Христо Ботев“
Тел: (02) 8195 377
Факс: (02) 8195 516
Стая 5002: [email protected]