По ЗОП

09.01.2014

открита процедура

27.02.2014

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ  с. Равда

27.02.2014

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на РЦДО  гр. Хасково.

61