Търгове

22.05.2013

отдаване под наем на основание чл. 75 от ППЗФВС

26.08.2019

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в гр. София,ж.к.Студентски град бл.55,вх.Г с обща площ 140 кв.м,клуб-ресторант

02.08.2019

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от неджижим имот, публична държавна собственост, представляващ нежилищно помещение в бл.61, вх.А ж.к. Студентски град с предназначение "заведение за бъзро хранене"