UNWE
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ В УНСС :: www.unwe.bg/zop/

Обществени поръчки

по Закона за обществените поръчки


Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/
открита процедура
Документация (396 KB)
Решение (18 KB)
Обявление (26 KB)
Разяснение 1 (379 KB)
Уведомително писмо (179 KB)
Дата на валидност: 2012-07-23


Осигуряване на кетъринг за нуждите на договор №BG 051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда
открита процедура
Документация (109 KB)
Решение (17 KB)
Обявление (22 KB)
Уведомително писмо за отваряне на плик 3 "Предлагана цена" (193 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (21 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (17 KB)
Дата на валидност: 2013-11-11


Доставка на печатарска хартия
Решение (43 KB)
Обявление (54 KB)
Документация (350 KB)
Разяснение (154 KB)
Разяснение 2 (220 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (156 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (15 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
информация за изпълнен договор ЗОП-39/2014 г. (20 KB)
Дата на валидност: 2014-01-09


Доставка на тънкописци
открита процедура
Документация (102 KB)
Решение (19 KB)
Обявление (24 KB)
Разяснение (183 KB)
Разяснение 2 (185 KB)
Уведомително писмо за отваряне на цени (165 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Дата на валидност: 2014-01-09


„УСЛУГИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС““
открита процедура
Документация (191 KB)
Решение (21 KB)
Обявление (31 KB)
Отваряне на плик "Предлагана цена" (19 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Дата на валидност: 2014-01-20


Абонамент за база данни „ШПРИНГЕРЛИНК“ с пълнотекстови списания на английски и немски език
Договаряне без обявление
Решение (23 KB)
Проект на договор (48 KB)
Дата на валидност: 2014-01-22


ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО
Документация (215 KB)
РЕШЕНИЕ (41 KB)
ОБЯВЛЕНИЕ (52 KB)
Уведомително писмо за отваряне на цени (144 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
информация за изпълнен договор ЗОП-40/2014 г. (58 KB)
Дата на валидност: 2014-02-10


Предоставяне правото на ползване и абонаментна поддръжка на софтуерни продукти за счетоводни програми на счетоводството на П "ССО" при УНСС
Договаряне без обявление
РЕШЕНИЕ (49 KB)
ПРОЕКТО-ДОГОВОР (298 KB)
Дата на валидност: 2014-01-14


Закупуване на БД „Електронни книги“ на английски език на издателство „ЕМЕРАЛД“ - Великобритания
Договаряне без обявление
Приложение 1 (118 KB)
Приложение 2 (105 KB)
Приложение 3 (524 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (175 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Дата на валидност: 2014-02-20


Договаряне без обявление
Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ – с. Равда
Решение (41 KB)
Приложения (101 KB)
Дата на валидност: 2014-02-27


Договаряне без обявление
Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на РЦДО – гр. Хасково.
Решение (40 KB)
Приложения (100 KB)
Дата на валидност: 2014-02-27


Изработка на печатни материали
Обявление (67 KB)
Решение (44 KB)
Документация (539 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (20 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (16 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (18 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Дата на валидност: 2014-05-09


Абонаментно обслужване и поддръжка на приложното и системно осигуряване на ПССО-УНСС
открита процедура
Документация (107 KB)
Решение (18 KB)
Обявление (23 KB)
Уведомително писмо за отваряне на плик 3 "Предлагана цена" (20 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-55-2014 (20 KB)
Дата на валидност: 2014-06-09


Абонаментна поддръжка на програмни продукти за счетоводството на П"ССО" - УНСС
Договаряне без обявление
Решение (50 KB)
Проект на договор (63 KB)
Двустранен протокол (479 KB)
Доклад от Комисия (418 KB)
РЕШЕНИЕ (286 KB)
Договор (777 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Дата на валидност: 2014-05-30


“АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА 2015г.“
Документация (1249 KB)
Обявление (66 KB)
Решение (36 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (145 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (15 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Дата на валидност: 2014-06-30


“ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
открита процедура за сключване на рамково споразумение
Документация (432 KB)
Приложение № 5 (288 KB)
Решение за откриване (44 KB)
Обявление (95 KB)
Решение за прекратяване на об.поз 7 (177 KB)
Разяснение (78 KB)
Разяснение 2 (235 KB)
Разяснение 3 (220 KB)
Разяснение 4 (296 KB)
Разяснение 5 (312 KB)
Разяснение 6 (288 KB)
Разяснение 7 (285 KB)
Разяснение 8 (258 KB)
Протоколи №№ 1 и 2 от заседания на комисия (373 KB)
Уведомление за отваряне на ценовите предложения (16 KB)
Уведомление за отваряне на ценовите предложения (0 KB)
Уведомление за отваряне на ценовите предложения (0 KB)
Протоколи №№ 3, 4, 5, 6 и 7 (687 KB)
Решение за избор (140 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Рамково споразумение (10489 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (31 KB)
Дата на валидност: 2014-08-29


“ ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ /ПЪРВА, БИЗНЕС И ИКОНОМИЧНА КЛАСА/ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И ДРУГИ ЛИЦА, КОМАНДИРОВАНИ ОТ УНСС И ДР
открита процедура по ЗОП
Документация (246 KB)
Решение за откриване (44 KB)
Обявление (61 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (20 KB)
Протокол № 1 от заседание на комисия (118 KB)
Протокол № 2 от заседание на комисия (57 KB)
Решение за прекратяване (126 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация за възстановена сума за закупуване на документация 1 (126 KB)
Информация за възстановена сума за закупуване на документация 2 (131 KB)
Дата на валидност: 2014-08-29


„УСЛУГИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНСС ОТ СЕРТИФИЦИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС““
открита процедура по ЗОП
Документация (271 KB)
Решение за откриване (21 KB)
Обявление (25 KB)
Разяснение (518 KB)
Протокол № 1 от заседание на комисия (138 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (19 KB)
Протоколи №№ 2, 3 и 4 (1413 KB)
Решение за избор (54 KB)
Договор (390 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Дата на валидност: 2014-09-02


Периодична покупка на хранителни продукти / минерална вода, сок, кисели млека, бира и др./ за представителни нужди на дирекция „Стопанско обслужване“ и „Стол-ресторант“ на УНСС
договаряне без обявление
РЕШЕНИЕ (45 KB)
Приложения (245 KB)
Протокол 1 (464 KB)
Двустранен протокол (1517 KB)
Протокол 2 (544 KB)
Доклад от Комисия (1600 KB)
Решение за избор на изпълнител (545 KB)
Решение за прекратяване (49 KB)
Решение за прекратяване на ОП 3 (116 KB)
Договор (1436 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация за изпълнен договор ЗОП-63/2014 (21 KB)
Дата на валидност: 2014-07-06


ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ И ДОСТАВКА НА ПРЕЗЕНТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМИРАНОСТ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG051 РООО 1-3.1.07-0053 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ОКС „БАКАЛАВЪР", НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРА
Открита процедура по ЗОП
Документация (295 KB)
РЕШЕНИЕ (45 KB)
ОБЯВЛЕНИЕ (54 KB)
Уведомително писмо (203 KB)
ПРОТОКОЛ 1 (884 KB)
Протокол 2 (730 KB)
РЕШЕНИЕ (591 KB)
Договор (2051 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (5 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Дата на валидност: 2014-09-10


„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СТУДЕНТСКИ КНИЖКИ, ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“
Документация (328 KB)
Решение за откриване (20 KB)
Обявление (30 KB)
Разяснение (259 KB)
Протокол № 1 от заседание на комисия (151 KB)
Уведомление за отваряне на пликове "Предлагана цена" (20 KB)
Протокол № 2 от заседание на комисия (110 KB)
Решение за избор на изпълнител (71 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Договор за об. позиция 1 (516 KB)
Договор за об. позиция 2 (504 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Обявление за приключване на договор ЗОП-76/2014 (21 KB)
Обявление за приключване на договор ЗОП-75/2014 г. (21 KB)
Дата на валидност: 2014-09-10


Доставка на принтерна и копирна хартия
открита процедура
Решение за откриване (42 KB)
Обявление (83 KB)
Документация (463 KB)
Разяснение 1 (36 KB)
Разяснение 2 (42 KB)
Протокол № 1 със заличени лични данни (244 KB)
Уведомление за отваряне на пликове "Предлагана цена" (72 KB)
Решение за избор (144 KB)
Протоколи №№ 2 и 3 (2725 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Договор ЗОП-6/2015г. (1059 KB)
Договор ЗОП-7/2015г. (1171 KB)
Договор ЗОП-8/2015г. (502 KB)
Договор ЗОП-9/2015г. (390 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Договор ЗОП-10/2015г. (466 KB)
Договор ЗОП-11/2015г. (476 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (127 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (16 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (8 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-8-2015 г. (21 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-9-2015 г. (20 KB)
Информация за изпълнен договор ЗОП-11-2015 (21 KB)
Информация за изпълнен договор ЗОП-10-2015 (21 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-6-2015 г. (20 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-7-2015 г. (21 KB)
Дата на валидност: 2014-10-20


„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС“
открита процедура
Решение за откриване (42 KB)
Обявление (70 KB)
Документация (487 KB)
Разяснение (67 KB)
Протокол № 1 със заличени лични данни (3082 KB)
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (38 KB)
Протоколи №№ 2 и 3 (947 KB)
Решение (136 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Договор (1029 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Договор (103 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (15 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (16 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Договор (96 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (22 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Дата на валидност: 2014-10-20


Абонамент и доставка на руски и чуждоезикови периодични издания за 2015г.
открита процедура
Документация (401 KB)
Обявление (25 KB)
Решение (18 KB)
Протокол 1 (123 KB)
Протокол 2 (328 KB)
Уведомление за отваряне на плик Предлагана цена (16 KB)
Протокол 3 (75 KB)
Протокол 4 (68 KB)
Протокол 5 (62 KB)
Решение за избор (73 KB)
Договор (399 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Договор ОП2 (405 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Дата на валидност: 2014-10-17


Извънгаранционно обслужване и сервиз на високопроизводителни печатни системи “Canon IR Advance C9060 Pro” и „Oce Varioprint 6160 Ultra”
Документация за участие (279 KB)
Решение за откриване (19 KB)
Обявление (28 KB)
Протокол № 1 от заседание на комисия (268 KB)
Уведомление за отваряне на плик "Предлагана цена" (99 KB)
Протокол № 2 от заседание на комисия (220 KB)
Решение за избор на изпълнител (40 KB)
Договор (404 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (7 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (13 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (12 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация изпълнен договор ЗОП-78/2014 г. (20 KB)
Дата на валидност: 2014-10-21


Доставка на електроенергия - ниско напрежение за нуждите на УНСС и поделения
Договаряне без обявление
Решение за откриване (21 KB)
Договор за Доставка на електрическа енергия за УНСС (742 KB)
Договор за Доставка на електрическа енергия за П"ССО" (362 KB)
Договор за Доставка на електрическа енергия за УОБ - с. Равда и РЦДО - гр. Хасково (410 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (9 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (18 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (27 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (22 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (27 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (25 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (21 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (21 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (19 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (27 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (24 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (21 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (17 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (18 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (21 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (18 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (10 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (5 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (14 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (23 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (19 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (20 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (22 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (11 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (24 KB)
Информация по чл. 22б, ал.2 (6 KB)
Обявление за приключване на договор ЗОП-65/2014 (21 KB)
Обявление за приключване на договор ЗОП-64/2014 г. (21 KB)
Обявление за приключване на договор ЗОП-66/2014 г. (21 KB)
Дата на валидност: 2014-12-31


61
Дата на валидност: 0000-00-00


Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офис в бл.23, вх.А, с площ от 32 кв.м.
Документация (48 KB)
Заповед за откриване (130 KB)
Уведомително писмо за отваряне на цени (16 KB)
Заповед за избор на наемател (42 KB)
Дата на валидност: 2020-08-05