1909 ППКНИЖА.doc
1910 Приложения към док.Заснемане.doc
1911 Т.З.Заснемане GG2.doc
1912 Декларация по чл. 47 ал.1 т.1.doc
1913 Декларация по чл. 47 ал.5 т.1.doc
1914 Декларация по чл. 47 ал.5 т.2.doc